Schoolmaatschappelijk Werk

regio Midden-Nederland

Brug naar werk & inkomen

Hoe zorgen we bij jongeren van de praktijkschool of het speciaal voortgezet onderwijs voor een goede overgang naar volwassenheid en zelfstandigheid?

Via een traject of ondersteuning op afroep helpen we jongeren op weg om zoveel mogelijk zelfstandig, eventueel samen met hun netwerk, in de maatschappij te kunnen functioneren.

Werken aan werk

Traject waarbij jongeren geholpen worden om  te solliciteren, werk te zoeken en vol te  houden.

Goede matching met de werkgever en werkervaringsplekken.


Indicatiehulp

Jongeren en hun ouders worden ondersteunt bij bijvoorbeeld het aanvragen van een WLZ-indicatie, WA-Jong, DUO of zorgtoeslag.