Schoolmaatschappelijk Werk

regio Midden-Nederland

Modules schoolmaatschappelijk werk


We hebben specifieke expertise in het begeleiden en ondersteunen van leerlingen met extra zorgbehoefte en LVB-problematiek. Onze expertise houden we op peil via scholing en intervisie.

Al onze schoolmaatschappelijk werkers zijn ervaren en opgeleid in het specifieke werkveld tussen hulpverlening en onderwijs en zijn geschoold in:

 • Triple P (positieve opvoedondersteuning)
 • Ouderbetrokkenheid
 • Sociale netwerkversterkingResultaten

 • betere samenwerking tussen ouders en school
 • minder schooluitval
 • sterke daling van het aantal thuiszitters
 • toename van kinderen die zich weer ontwikkelen
 • meer tevredenheid bij ouders en leerkrachten


Schoolmaatschappelijk werk is op verschillende manieren in te zetten middels twee modules: vaste of flexibele inzetbaarheid.

Vaste inzetbaarheid (contract)

De schoolmaatschappelijk werker is wekelijks op school werkzaam en beschikbaar voor tenminste 3 uur per week en biedt:

 • Kortdurende begeleiding en (opvoed-) ondersteuning aan ouders en leerlingen in afstemming met het zorgteam van uw school.
 • Toeleiden naar de juiste hulpverlening, zeker wanneer sprake is van weerstand en onbekendheid. 
 • Coördinatie van de hulpverlening.
 • Gemakkelijk en laagdrempelig contact voor ouders, leerlingen, leerkrachten en intern begeleiders.
 • Deelname aan leerlingbespreking en advisering van het zorgteam. 
 • Preventieve ondersteuning; in kunnen grijpen voordat situaties escaleren doordat hulp in school aanwezig is.
 • Conflictbemiddeling wanneer er sprake is van een (dreigend) conflict tussen ouders en school. 
 • Het begeleiden van thuiszitters op de weg terug naar school. 
 • Ondersteuning bij het aanvragen van indicaties, WA-jong, zorgtoeslagen, jeugdsportfonds e.d.

Flexibele inzetbaarheid (strippenkaart)

De schoolmaatschappelijk werker is op afroep beschikbaar, zonder dat u zich vastlegt voor langere tijd. Door middel van de aanschaf van een strippenkaart voor 10 of 20 gesprekken per schooljaar is de schoolmaatschappelijk werker flexibel inzetbaar. De schoolmaatschappelijk werker biedt:

 • Kortdurende begeleiding per casus.
 • Advies aan de intern begeleider en zorgteam bij een ingewikkeld of moeizaam traject.