School Maatschappelijk werk

Kwetsbare leerlingen komen dankzij de School maatschappelijk werker (smw’er) snel in beeld en krijgen de juiste ondersteuning. Hierdoor kunnen leerlingen mee blijven doen in het onderwijs. Wij zijn er voor kwetsbare leerlingen met een extra zorgbehoefte, zoals bijvoorbeeld leerlingen met een ontwikkelingsachterstand, ADHD en autisme of een risicovolle thuissituatie. We zijn actief op tientallen scholen in regio Utrecht Gooi en Vecht in zowel regulier als speciaal onderwijs.

Een smw’er is een vast aantal uur (min. 4) per week aanwezig op de school om extra ondersteuning te bieden aan docenten, ouders en/of de leerlingen. De smw’er heeft overleg met docenten, het zorgteam, ouders en de leerplichtambtenaar en kan de brug zijn richting de hulpverlening.

Het School maatschappelijk werk van MEE heeft jarenlange ervaring in het specifieke werkveld tussen hulpverlening en onderwijs. Onze smw’ers zijn goed opgeleide professionals met SKJ-registratie die regelmatig intervisie en bijscholing volgen. Zij hebben ervaring met complexe problematiek en ervaring met het werken binnen scholen. De smw’er van MEE typeert zich door het hebben van een brede, onafhankelijke kijk en gedegen kennis van diverse (onderliggende) beperkingen. Daarbij heeft onze smw'er kennis van de sociale kaart. Hierdoor kunt u er zeker van zijn dat zij ook de weg buiten de schoolmuren goed weet te vinden.

Interesse in een School Maatschappelijk Werker binnen uw school?
Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.