Schoolmaatschappelijk Werk

regio Midden-Nederland

Diagnostiek


Diagnostiek en beeldvorming

Af en toe is het moeilijk om ouders voor diagnostiek te verwijzen naar een praktijk buiten school en wilt u liever een onderzoek op school laten uitvoeren. Dat is nu mogelijk via het inhuren van onze gedragsdeskundigen van MEE. De gedragsdeskundige brengt het niveau van functioneren en de zelfredzaamheid van de leerling op school en daarbuiten in kaart middels basisdiagnostiek om tot een integraal beeld en bijpassend advies te komen, zodat u samen met de leerling, ouders en de leerkracht weer verder kunt. 

U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen voor een prijsopgave.


Wat is de oorzaak en de beste aanpak voor het gedrag van deze leerling?

Soms is het fijn om te weten wat de achtergrond van bepaald gedrag of leerrendement van een leerling is, om vervolgens verder te kunnen bepalen welke aanpak het beste aansluit.