Diagnostiek & Advies

Wat is de oorzaak en de beste aanpak voor het gedrag van deze leerling? In sommige gevalen is het fijn én belangrijk om te weten wat de achtergrond van bepaald gedrag of leerrendement van een leerling is, om vervolgens verder te kunnen bepalen welke aanpak het beste aansluit.
De inzet van onze gedragsdeskundigen is heel divers. Van basisdiagnostiek tot het begeleiden van intervisie tussen docenten. Ook zijn zij beschikbaar voor consultatie bij lastige situaties waarin een leerkracht graag aanvullend advies wil.

Diagnostiek en beeldvorming
Het kan lastig zijn om ouders voor diagnostiek te verwijzen naar een praktijk buiten school. Daarom vinden onze diagnostische onderzoeken plaats op de school, of indien gewenst bij de leerling thuis. De gedragsdeskundige brengt het niveau van functioneren en de zelfredzaamheid van de leerling op school en daarbuiten in kaart middels basisdiagnostiek. Hierdoor komt de gedragsdeskundige tot een integraal beeld en bijpassend advies, zodat u samen met de leerling, ouders en de leerkracht weer verder kunt.

Het beeldvormend onderzoek is altijd onafhankelijk van het behandelaanbod, eigen begeleiding of maatwerkvoorzieningen. In de bejegening, communicatie en adviezen sluiten we aan bij leerling en het netwerk. Het onderzoek is laagdrempelig, vindt plaats op school of zo nodig bij cliënten thuis.

Interesse in Diagnostiek & Advies binnen uw school?
De diagnostische onderzoeken zijn per stuk af te nemen.
Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.