Schoolmaatschappelijk Werk

regio Midden-Nederland

Bemiddeling


Soms raken ouders en school elkaar kwijt in de zoektocht naar een passende oplossing voor hun kind en lukt het niet om tot een gezamenlijke aanpak te komen. 

Wij hebben jarenlange ervaring in het bemiddelen bij conflicten op het raakvlak tussen onderwijs en hulpverlening en helpen u de communicatie en samenwerking met ouders te herstellen. 

Ouders & school

Bemiddeling bij een (dreigend) conflict of essentieel verschil van mening tussen ouders en school. Met onze bemiddeling hersteld u de communicatie tussen school en ouders.

3 - 5 gesprekken

Ouders & schoolkeuze

Traject met gescheiden ouders waarbij het gezamenlijk gezag leidt tot problemen rondom het maken van een schoolkeuze voor hun kind. Gericht op het maken van een gedragen en gezamenlijke schoolkeuze.

4 - 6 gesprekken