Schoolmaatschappelijk Werk

regio Midden-Nederland

Brugfunctionaris onderwijs


Brug tussen (sociaal) wijkteam en school

De brugfunctionaris vormt de brug tussen wijkteam en school. Waar de schoolmaatschappelijk werker werkt in opdracht van de school, werkt de brugfunctionaris in opdracht van het sociaal wijkteam of gemeente. Per wijkteam of gemeente kan er een eigen invulling gegeven worden aan de inhoud van deze functie. 

Wij leveren brugfunctionarissen onderwijs met kennis van zorg én onderwijs voor wijkteams en sociale teams. Tijdelijk of voor langere tijd.

Op zoek naar een brugfunctionaris onderwijs voor uw wijkteam of sociaal team met kennis van en ervaring in onderwijs én het sociaal domein?