Schoolmaatschappelijk Werk

regio Midden-Nederland

Dé schakel tussen leerling, ouders, school en zorg

Schoolmaatschappelijk werk (smw) is de schakel als het gaat om passend onderwijs, coördinatie en afstemming van hulpverlening in en rondom school. Specifiek voor kwetsbare leerlingen met een extra zorgbehoefte, zoals bijvoorbeeld leerlingen met een ontwikkelingsachterstand, ADHD en autisme of een risicovolle thuissituatie in zowel regulier als speciaal onderwijs. 

Met de komst van Passend Onderwijs en de wet op de Jeugdzorg zijn er verschuivingen opgetreden rondom de zorg voor leerlingen, waarbij nieuwe vragen ontstaan. Een toenemende groep kinderen en jongeren kampt met sociaal-emotionele of gedragsproblematiek en school is bij uitstek de plek waar deze problemen zich manifesteren. Hierdoor is de druk op leerkrachten en intern begeleiders de afgelopen jaren steeds verder toegenomen. De schoolmaatschappelijk werker is er om samen met alle betrokkenen te zoeken naar een oplossing op maat, waarbij het belang van de leerling, ouders én school tot zijn recht komt. Doordat we in school werken zijn de lijnen kort, kan er snel actie ondernomen worden en wordt verergering van de situatie voorkomen. 

Naast het vertrouwde schoolmaatschappelijk werk bieden wij trainingen, conflictbemiddeling en trajecten naar werk en inkomen aan. Tevens leveren we brugfunctionarissen onderwijs voor wijk- en jeugdteams. Met onze flexibele diensten krijgt u op maat antwoord op uw vraag en situatie.

Vanwege ons aanbod op maat staan er geen tarieven vermeld. Wij leveren kwaliteit voor een betaalbare prijs, neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende prijsopgave.

Ons werkgebied is het basis en speciaal (basis-) onderwijs en het voortgezet (speciaal) en praktijkonderwijs in Midden-Nederland. Schoolmaatschappelijk werk is een onderdeel van MEE Utrecht, Gooi & Vecht. Nieuws

Tips media opvoeding

Het NJI heeft de risico's van mediagebruik door kinderen en jongeren in kaart gebracht een een aantal tips geformuleerd voor ouders als het gaat om opvoeding m.b.t. social media. Download hier de pdf van het NJI.

SOVA+ training

Welzin en MEE organiseren een Sociale Vaardigheidstraining+ voor kinderen van 9 tot 12 jaar met een vorm van autisme uit Baarn, Soest en Soesterberg. www.mee-ugv.nl/aanbod-voor-clienten/voor-clienten/sova-training

Ontmoetingsavond voor ouders met een kind met autisme

MEE, Welzin en gemeente Soest organiseren een gratis gespreksavond voor ouders van een of meer kinderen met een vorm van autisme, woonachtig in gemeenten Baarn en Soest. www.mee-ugv.nl/aanbod-voor-clienten/voor-clienten/themabijeenkomst-autisme-het-is-er-altijd-en-overal

Geen toestemming van ouders voor jeugdhulp?

In principe is toestemming van beide ouders met gezag nodig bij het inschakelen van jeugdhulp. Het komt echter steeds vaker voor dat één van de ouders geen toestemming geeft, waardoor de hulpverlening vastloopt. In dit artikel wordt uitgelegd uit hoe leerkrachten en hulpverleners deze situatie kunnen voorkomen en wat de opties zijn als één van de ouders met gezag weigert om toestemming te geven. www.sociaalweb.nl/blogs/opties-inzet-jeugdhulp-zonder-toestemming-ouder-s-met-gezag?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=Sociaalweb+nieuwsbrief+26-04-2018

E-book Ouderbetrokkenheid 3.0

CPS heeft een nieuw, gratis e-book Ouderbetrokkenheid 3.0 uitgegeven. Deze is te downloaden via: www.cps.nl/e-book-ouderbetrokkenheid?utm_content=bufferba5e3&utm_medium=social&utm_source=linkedin.com&utm_campaign=buffer