Expertise voor het onderwijs - Regio Midden Nederland

MEEdoen in het onderwijs

.... ook leerlingen met extra zorgbehoeften!

Wij bieden ondersteuning, training en advies voor leerlingen, ouders en onderwijsprofessionals in regulier en speciaal onderwijs.

School maatschappelijk werk

School maatschappelijk werk is de schakel als het gaat om passend onderwijs, coördinatie en afstemming van hulpverlening in en rondom school.

Lees verder...

Trainingen &
workshops

Wij bieden (meerdaagse) interactieve trainingen en workshops voor ouders, leerlingen en onderwijsprofessionals.

Lees verder....

Werk &
inkomen

Via een traject helpen we de jongere om een vliegende start te maken en (zoveel mogelijk) zelfstandig te functioneren op de arbeidsmarkt

Lees verder...

Diagnostiek &
advies

Onze gedragsdeskundige onderzoekt wat de achtergrond van gedrag of leerrendement van een leerling is en adviseert welke aanpak het beste aansluit.

Lees verder...